U bent hier

Assess & Correct

3 dagen
€ 995
Bekijk de planning

Deze opleiding is ontwikkeld naar aanleiding van de toenemende behoefte aan fitness professionals die mensen kunnen helpen met veel voorkomende blessures en klachten aan het bewegingsapparaat. Deze opleiding geeft u naast de aanvullende kennis ook de vaardigheden die nodig zijn om op de juiste en professionele manier samen te werken met deze klanten.

Assess & Correct biedt een standaard procedure om beweging te screenen en te remediëren en is ontwikkeld voor trainers en therapeuten.

Tijdens deze 3 daagse cursus leert u beweging kritisch analyseren en onderverdelen in subcategorieën, om op deze manier de meest efficiënte correctionele strategie op te stellen en de belastbaarheid van de klant of atleet te verhogen!

Na het volgen van de module Assess & Correct, hebt u de nodige kennis en vaardigheden ontwikkeld om de bewegingen van uw cliënt te corrigeren (ongeacht hun niveau).

Deze geavanceerde module verhoogt uw toegevoegde waarde en geeft een boost aan uw carrière.

De totale opleidingsduur is verdeeld over een 6-tal weken en bestaat uit 3 lesdagen waarbij theorie en praktijk worden afgewisseld. Het programma van de opleidingsdagen is dusdanig dat elke cursist voldoende tijd heeft om de aangeboden leerstof te bestuderen en in de praktijk te toetsen.

 

Φ LESDAG 1

- Assessment - Theorie

- Actieve structuren & passieve structuren

- Neurowetenschappen

- Assessment - Praktijk

- Q & A

 

Φ LESDAG 2

- Bewegingswetenschappen - Theorie

- Mobilisation with movement - Theorie

- Correctionele strategie - Praktijk

- Mobilisation with movement - Praktijk

- Q & A

 

Φ LESDAG 3

- Manuele mobilisatie technieken - Theorie

- Manuele mobilisatie technieken - Praktijk

- Case studie

- Q & A

Φ EXAMENS

De opleiding wordt afgesloten met een theorie examen en een praktijkexamen.

Theorie examen
4 open vragen (60 minuten).

Mondeling examen
Tijdens het mondeling examen analyseert u, onder toezicht van een examinator, de bewegingen van een cliënt (op basis van een casus) en stelt u een correctie programma voor.

In geval u niet slaagt, kan het theorie examen zonder extra kosten een tweede (en laatste keer) worden afgelegd.

In geval van herkansing van het praktijk examen (maximaal 1 herkansing), zal er € 125,- als examen kosten in rekening worden gebracht.

In elk geval, beschikt u over een periode van maximaal 6 maanden, vanaf de laatste lesdag van de opleiding om uw examens af te leggen, zoniet wordt u verondersteld als niet te hebben voldaan aan deze proeven.

 

Φ VOORWAARDE VOOR DEELNAME

Om aan deze opleiding deel te kunnen nemen, dient u in het bezit te zijn van een relevant diploma waaruit blijkt dat u de basiskennis Anatomie en Trainingsleer beheerst.
Indien u twijfelt over de vereiste voorkennis, neemt u dan gerust contact met ons op.

U dient minimaal 18 jaar te zijn om aan de examens deel te kunnen nemen.

 

Φ KOSTEN

De kosten van deze opleiding bedragen € 995,- (incl. BTW, incl. alle studiematerialen en examens). U kunt de opleiding ook in 2 termijnen betalen van € 522,50 ( de opleiding kost dan € 1.045,- incl. BTW).

Het totaal verschuldigd bedrag van de inschrijving dient ten laatste 7 kalenderdagen voor aanvang van de opleiding betaald te worden.

Deze opleiding kan gesubsidieerd worden via de kmo-portefeuille.

 

Φ LESROOSTER

De lessen vinden plaats tussen 10:00 en 16:00.

 

Φ SCHRIJF U IN

Bekijk onze planning, maak uw keuze en vul het inschrijfformulier in.

We verwerken uw aanvraag en u ontvangt vervolgens de betalingsvoorwaarden.
U ontvangt meer gedetailleerde informatie aangaande het verloop van de opleiding in de laatste weken voor aanvang van de opleiding en op de eerste opleidingsdag.

Agenda

Assess & Correct - Hasselt - 02/2018 - Functional Body - NL

  • Lesdagen: 24/02/2018, 25/02/2018, 10/03/2018
  • |
  • Examen: 17/03/2018

8 resterende plaatsen

Assess & Correct - Hasselt - 05/2018 - Functional Body - NL

  • Lesdagen: 26/05/2018, 27/05/2018, 02/06/2018
  • |
  • Examen: 09/06/2018

12 resterende plaatsen

Ontvang onze nieuwsbrief